Breaking News

makelaar Ede

Wat vormt een eed van een makelaar?

De eed van de makelaar is een belofte die makelaars aan elkaar doen om de taken van hun functie uit te voeren en de voorschriften en regels van het makelaarskantoor te volgen. Het is ook een belofte om zich te houden aan de ethische normen van het makelaarskantoor en om geen makelaarsfouten, fraude of schendingen van de principes van de handel te begaan. Makelaarsbedrijven leggen de eed van hun makelaar voor altijd af en het is een van de belangrijkste ingrediënten van de gedragscode van de American Society of Security Dealers. De eed van de makelaar wordt afgelegd op straffe van meineed.

Er zijn een aantal mythes over de eed van de makelaar. Een aantal gewetenloze bedrijven en frauduleuze makelaars hebben deze mening uitgebuit en hebben geprobeerd het vertrouwen van het publiek te verzwakken door uitspraken te doen die niet waar blijken te zijn. Het is belangrijk dat de klant op zijn hoede is voor dergelijke bedrijven en hun agenten. De waarheid is dat de eed van de makelaar een bindend contract is tussen de makelaar en zijn of haar makelaarskantoor en dat de makelaardij wettelijk verplicht is om de toezegging te respecteren die is gedaan in de eed van de makelaar.

Er zijn veel situaties waarin een potentiële of reeds toegewijde klant is misleid door verklaringen van een beursvennootschap of een verkoopvertegenwoordiger. Deze situaties doen zich voor bij vastgoedtransacties. Er zijn situaties waarin een makelaardij zijn verplichtingen niet nakomt of de toezegging die in de eed van de makelaar is gedaan, niet nakomt. In dergelijke gevallen zijn er bepaalde verplichte regels die door makelaars moeten worden nageleefd totdat de klant een geschikt makelaarskantoor heeft gevonden.

Onder normale omstandigheden strekt de verplichting van een makelaar zich niet uit tot het adviseren van een klant over een transactie, tenzij het verband houdt met een item dat vóór aankoop moet worden onderzocht. Bij het kopen van een huis heeft de aspirant-koper echter informatie van de makelaar Ede nodig over de actuele rentetarieven, belastingen, hypotheken enzovoort. Een makelaardij moet alle relevante informatie aan de klant verstrekken voordat de transactie wordt afgerond.

Makelaarsbedrijven hebben bepaalde verplichtingen jegens hun klanten. Het is duidelijk dat het hoofddoel van de makelaar is om een regelmatige en consistente commissie te verkrijgen voor de door hem geleverde diensten. Hetzelfde geldt voor alle andere professionals die in de branche werken. Dit betekent dat elke professional moet voldoen aan de regelgevende wetten. Alle financiële adviseurs die met het publiek te maken hebben, moeten bijvoorbeeld de antifraudewetten en de regels voor effectenregistratie naleven.

Het is de plicht van de makelaar om de cliënt te informeren over de fiduciaire relatie en dat de makelaar een gereglementeerde professional is. Hij of zij moet de cliënt informeren over de verplichtingen die hij heeft jegens de opdrachtgever en de toezichthoudende instanties. Ze moeten de klanten ook de regels voor de behandeling van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie uitleggen. Daarnaast moet de jaarlijkse audit van de makelaar worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels voor effectenregistratie.

Contact formulier Talsma Makelaardij